"znaczyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczyć coś" po polsku

czasownik
 1. mean *****
  • mieć na myśli, znaczyć [TRANSITIVE]
   What do you mean? (Co masz na myśli?)
   I didn't mean to hurt you. (Nie chciałem cię zranić.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [TRANSITIVE]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. signify *
 4. earmark *

znaczyć coś

phrasal verb
 1. stand for something **
 1. translate as something
czasownik
 1. betoken

Powiązane zwroty — "znaczyć coś"

przysłówek
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
znaczny = major +3 znaczenia
znaczący = significant +3 znaczenia

powered by  eTutor logo