"oznaczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oznaczać coś" po polsku

czasownik
 1. mark *****
  • oznaczać, znakować [TRANSITIVE]
   She marked her bike with a sticker. (Oznaczyła swój rower naklejką.)
   They marked the trees that need to be cut down. (Oni oznaczyli drzewa, które muszą być ścięte.)
 2. indicate ****
  • wskazywać na, oznaczać, znamionować, być znakiem czegoś (pokazać, że coś jest prawdopodobne) [TRANSITIVE]
   Your red cheeks indicate abashment. (Twoje czerwone policzki znamionują zakłopotanie.)
   A red sky in the morning indicates windy weather. (Czerwone niebo rankiem znamionuje wietrzną pogodę.)
   His gestures indicated that he was nervous. (Jego gesty wskazywały na to, że był zdenerwowany.)
   Her face indicated that she was mad. (Jej twarz wskazywała na to, że była zła.)
   link synonim: signify
 3. tell *****
 4. mean *****
  • oznaczać, wyrażać [TRANSITIVE]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 5. imply **
 6. signify *
 7. translate **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  What does that translate? (Co to oznacza?)
 8. designate *
 9. denote
 10. tally *
 11. assay
 12. presignify
 13. predesignate

Powiązane zwroty — "oznaczać coś"

rzeczownik
znak = sign +14 znaczeń
znaczenie = importance +17 znaczeń
znak * = star +1 znaczenie
oznaka = symptom +2 znaczenia
odznaka = badge +4 znaczenia
phrasal verb
inne
czasownik

powered by  eTutor logo