"znaczek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczek" po polsku — Słownik angielsko-polski

znaczek

rzeczownik
 1. stamp * , postage stamp formal , post stamp
  • znaczek (pocztowy)
   Do you have any stamps? (Masz jakieś znaczki?)
   She has a huge collection of stamps from all over the world. (Ona ma ogromną kolekcję znaczków z całego świata.)
   How much does a stamp to the UK cost? (Ile kosztuje znaczek do Wielkiej Brytanii?)
 2. badge British English * , button American English **
  • znaczek, odznaka
   He showed us a sheriff's badge. (On nam pokazał odznakę szeryfa.)
   No one will enter without a badge. (Nikt nie wejdzie bez odznaki.)
   link synonim: shield
 3. badge *
  • odznaka, znaczek, emblemat (dowód przynależności bądź poparcia dla określonej grupy, idei) British English
   She was wearing multiple badges on her bag. (Ona nosiła wiele emblematów na swojej torbie.)
  • znaczek, odznaka (dowód przynależności zawodowej np. do policji)
   He carried his police badge with great pride. (On nosił swoją odznakę policyjną z wielką dumą.)
 4. acid cap

"znaczek" — Słownik kolokacji angielskich

postage stamp kolokacja
 1. postage rzeczownik + stamp rzeczownik = znaczek (pocztowy)
  Bardzo silna kolokacja

  In 1999 the photograph was the model for a 33-cent postage stamp.

  Podobne kolokacje: