KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"znacznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znacznie" po polsku

znacznie

przysłówek
 1. much *****
  • dużo, znacznie, wiele (np. lepszy, szybszy)
   You look much better with short hair. (Wyglądasz o wiele lepiej z krótkimi włosami.)
   My car is much faster than yours. (Mój samochód jest dużo szybszy od twojego.)
 2. significantly ***
  • znacząco, znacznie
   The number of students increases significantly from year to year. (Z roku na rok liczba studentów znacząco wzrasta.)
   This movie is significantly different from the previous one. (Ten film jest znacznie inny od tego poprzedniego.)
 3. greatly **
  • bardzo, ogromnie, znacznie
   I think we could help Iraq greatly in this area. (Myślę, że moglibyśmy bardzo Irakowi pomóc w tym zakresie.)
   They both strongly feel that their son changed greatly since meeting you. (Oni oboje twierdzą, że ich syn znacznie zmienił się odkąd się poznaliście.)
 4. considerably **
  • znacznie, w znacznym stopniu
   Sound travels considerably faster through water than through air. (Dźwięk przemieszcza się znacznie szybciej w wodzie niż w powietrzu.)
 5. widely ***
  • znacznie, bardzo (np. różnić się)
   Their stories are widely inconsistent. (Ich historie są bardzo niespójne.)
   Our points of view differ widely. (Nasze punkty widzenia znacznie się różnią.)
 6. substantially **
 7. way *****
  • mocno, bardzo, daleko, zbyt, o wiele, znacznie (w dużym stopniu)
   I love him way too much. (Kocham go zbyt mocno.)
   She is way too smart for you. (Ona jest dla ciebie zbyt mądra.)
 8. vastly *
 9. prominently
 10. massively
 11. appreciably
 12. measurably
 13. right smart  

Powiązane zwroty — "znacznie"

przysłówek
dosyć (znacznie, lecz niezupełnie) = quite
znacząco = pointedly +2 znaczenia
czasownik
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
inne
idiom

powered by  eTutor logo