BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nacięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nacięcie" po polsku

nacięcie

rzeczownik
 1. nick **  
  There was a series of nicks along his right side. (Po jego prawej stronie była linia nacięć.)
  You have a nick on your head. (Masz nacięcie na głowie.)
 2. cut *****
  • rozcięcie, nacięcie, wycięcie (np. w kartce papieru) [COUNTABLE]
   Make a two-inch cut in a piece of paper. (Należy wykonać dwucalowe nacięcie na kartce papieru.)
   I need a new sheet of paper because I accidentally made a cut in this one. (Potrzebuję nowej kartki papieru, bo w tej przez przypadek zrobiłem nacięcie.)
 3. notch *
  • nacięcie, dziurka, wycięcie
   I marked my gun with a notch. (Oznaczyłem swój pistolet nacięciem.)
   He carved a notch in a stick. (On wyciął dziurkę w patyku.)
 4. score ****
  • karb, nacięcie [COUNTABLE]
   He made a score in the wood with an axe. (On siekierą zrobił w drewnie nacięcie.)
   If we make scores on the trees, we will be able to find our way home. (Jeżeli zrobimy na drzewach nacięcia, będziemy w stanie znaleźć drogę do domu.)
 5. hack *
 6. slash *
  • nacięcie, szrama, rana cięta
   He had a slash going through his chest. (Miał ranę ciętą przechodzącą przez klatkę piersiową.)
 7. slit *
  • szpara (w drzwiach), szczelina (np. w ścianie), nacięcie
   He peeked through the slit in the wall. (On zajrzał przez szczelinę w ścianie.)
 8. incision
 9. scission
 10. snick
  • nacięcie (na czymś)
 11. nicking
 12. notching
 13. lancing
 14. kerf
  • rzaz, nacięcie (ślad po przejściu piły przez materiał) technical
czasownik
 1. nick **
  • naciąć, nacinać, zadrasnąć
   I nicked my hand with a kitchen knife. (Naciąłem sobie rękę kuchennym nożem.)
   Be careful or you'll nick yourself. (Bądź ostrożny albo się natniesz.)
 2. lance **
 3. notch *
 4. subcise  
phrasal verb
 1. suck in , suck into
czasownik
 1. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [TRANSITIVE]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 2. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 3. tap ***
  • nacinać (drzewa) [TRANSITIVE]
   He tapped the tree and it fell. (On naciął drzewo i się przewróciło.)
   She tapped the Christmas tree with an axe. (Ona nacięła choinkę za pomocą siekiery.)
 4. incise
 5. indent
 6. snick
 7. scarify
  • nacinać, spulchniać
   The farmer scarified the soil. (Rolnik spulchnił glebę.)
   I scarified the bark and some resin poured out. (Naciąłem korę i wypłynęło trochę żywicy.)
 8. incide

powered by  eTutor logo