Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"przeciąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciąć coś" po polsku

czasownik
 1. section ****
  • przeciąć, przecinać
   I have to section this trunk in half. (Musze przeciąć ten pień na pół.)
   I'm not strong enough to section this board - can you help me? (Nie jestem wystarczająco silny, żeby przeciąć tę deskę - możesz mi pomóc?)
 2. slice ***   [przechodni]
  Can you slice the bread in half? (Czy może pani przeciąć chleb na pół?)
  He sliced the pizza into four. (On przeciął pizzę na cztery.)
 3. lance **
 4. intersect
 5. crisscross , criss-cross
 6. cut *****
  • pójść na skróty, przeciąć (drogę) [nieprzechodni]
   We can cut our way here and save some time. (Możemy tutaj pójść na skróty i zaoszczędzić trochę czasu.)
   We can't go this way because it's too long - we have to cut it. (Nie możemy iść tą drogą, bo jest za długa - musimy pójść na skróty.)

przeciąć coś

phrasal verb
 1. cut through something *
czasownik
 1. cut across something
 2. slice into something , slice through something  
czasownik
 1. cross , ****
  • krzyżować się, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) [przechodni/nieprzechodni]
   Our paths crossed from the very beginning. (Nasze drogi się krzyżowały od samego początku.)
   These two paths cross here, we have to choose one of them. (Te dwie ścieżki się tu krzyżują, musimy wybrać jedną z nich.)
 2. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 3. slit *
  • rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
   She slit the envelope and read the letter. (Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.)
 4. sever
 5. traverse , *
 6. intercut  
 7. scythe
czasownik
 1. cut *****
  • przeciąć się (np. dwie linie) [przechodni]
   Mark the point where the two lines cut. (Zaznacz punkt, w którym te dwie linie się przecinają.)