PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"cross" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cross" po angielsku

cross , ****

obrazek do "cross" po polsku obrazek do "cross" po polsku Celtic Cross Pendant
czasownik
 1. przechodzić, przekroczyć, przeprawić się (np. przez rzekę), przemierzyć (np. przez pokój, przez ocean) [przechodni/nieprzechodni]
  The train crosses all of Europe. (Ten pociąg przemierza całą Europę.)
  I don't want to cross the river, what if I drown? (Nie chcę przeprawiać się przez tę rzekę, co jeżeli się utopię?)
 2. przekroczyć (np. linię) [przechodni]
  Don't cross the line. It's against the rules. (Nie przekraczaj linii. To wbrew zasadom.)
  She crossed the doorstep. (Ona przekroczyła próg drzwi.)
 3. krzyżować się, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) [przechodni/nieprzechodni]
  Our paths crossed from the very beginning. (Nasze drogi się krzyżowały od samego początku.)
  These two paths cross here, we have to choose one of them. (Te dwie ścieżki się tu krzyżują, musimy wybrać jedną z nich.)
 4. skrzyżować (np. ramiona, nogi) [przechodni]
  She sat down and crossed her legs. (Ona usiadła i skrzyżowała nogi.)
  I cross my arms when I'm angry. (Krzyżuję ręce, kiedy jestem zły.)
  Her thighs are too big to cross. (Jej uda są za duże, aby je skrzyżować.)
 5. skrzyżować (dwie rośliny, dwa gatunki zwierząt) [przechodni]
  Let's cross these two flowers and see what we'll get. (Skrzyżujmy te dwa kwiatki i zobaczmy, co otrzymamy.)
  They crossed carrots with strawberries. (Oni skrzyżowali marchewki z truskawkami.)
  We don't know what will happen when you cross a human with an animal. (Nie wiemy co się stanie, kiedy skrzyżuje się człowieka ze zwierzęciem.)
 6. sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) [przechodni]
  Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to. (Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.)
  The subject crossed the king. (Poddany sprzeciwił się królowi.)
 7. dośrodkowywać [przechodni/nieprzechodni]
  The player crossed the ball. (Gracz dośrodkował piłkę.)
  One of the players tried to cross but another one knocked him over. (Jeden z zawodników próbował dośrodkować, ale inny go przewrócił.)
 8. zakreślić czek, zakrosować czek (wskazać, że musi zostać zapłacony)  BrE [przechodni]
 9. rozmijać się (np. listy na poczcie) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. krzyż [policzalny]
  She is an atheist so she doesn't have a cross at home. (Ona jest ateistką, więc nie ma w domu krzyża.)
  He wears a gold cross. (On nosi złoty krzyż.)
 2. krzyżówka, skrzyżowanie (np. dwóch rzeczy, gatunków) [policzalny]
  I think my dog is a cross between a cat and a donkey. (Myślę, że mój pies to skrzyżowanie kota z osłem.)
  A mule is a cross between a donkey and a horse. (Muł jest krzyżówką osła z koniem.)
 3. krzyżyk, iks (znak na papierze)  BrE [policzalny]
  I marked my house with a cross on this map. (Zaznaczyłem mój dom krzyżykiem na tej mapie.)
  The treasure is where the cross is drawn. (Skarb jest tam, gdzie jest narysowany krzyżyk.)
 4. skreślenie (oznaczenie, że coś jest niepoprawne)  BrE [policzalny]
  She's put a cross on the answers she knew were incorrect. (Ona skreśliła odpowiedzi o których wiedziała, że są niepoprawne.)
  My essay had many red crosses. (Mój esej miał wiele czerwonych skreśleń.)
 5. krzyżyk (stawiany podpisu)  BrE [policzalny]
  Put a cross on these documents. (Postaw krzyżyk na tych dokumentach.)
  You don't have to sign with your full name. You can just put a cross. (Nie musisz się podpisywać pełnym imieniem. Możesz tylko postawić krzyżyk.)
 6. krzyż, krzyżyk (np. na kościele) [policzalny]
  He wears a silver cross to express his faith. (On nosi srebrny krzyżyk, aby wyrażać swoją wiarę.)
  There is a big wooden cross in front of the church. (Przed kościołem jest duży drewniany krzyż.)
  Thieves stole the gold cross from the church. (Złodzieje ukradli złoty krzyż z kościoła.)
 7. krzyż (urządzenie wykorzystywane do kary śmierci przez ukrzyżowanie) [policzalny]
  Jesus died on the cross. (Jezus umarł na krzyżu.)
  He had to carry the cross uphill. (On musiał nieść krzyż pod górę.)
 8. krzyż (odznaczenie wojskowe) [policzalny]
  The president awarded five soldiers with crosses for their bravery. (Prezydent nagrodził pięciu żołnierzy krzyżami za ich odwagę.)
  These crosses from the 50s are worthless. (Te krzyże z lat 50. są bezwartościowe.)
 9. centra, dośrodkowanie (np. w piłce nożnej) [policzalny]
 10. udręka, brzemię, krzyż (problem) [policzalny]
  You will never understand my cross. (Nigdy nie pojmiesz mojej udręki.)
  I have to carry my cross on my own. (Muszę sam nieść mój krzyż.)
 11. cios prosty
  cios w boksie, w którym noga wysunięta do przodu jest po przeciwnej stronie niż ręka wyprowadzająca cios
  zobacz także: straight punch

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. podenerwowany, poirytowany  BrE
  Don't be so cross, he didn't mean to offend you. (Nie bądź taki podenerwowany, on nie chciał cię obrazić.)
  Miss Barple was observing his cross face. (Panna Barple obserwowała jego poirytowaną minę.)
  I'm cross because I'm on a diet. (Jestem podirytowany, ponieważ jestem na diecie.)
 2. rozgniewany, zagniewany  BrE
  He is cross because Kate didn't want to go the the cinema with him. (On jest rozgniewany, bo Kate nie chciała iść z nim do kina.)
  My dad was cross when he found out about you. (Mój tata był rozgniewany, kiedy dowiedział się o tobie.)
  My papa will be cross when he finds out I drank alcohol. (Mój tata będzie zagniewany, kiedy dowie się, że piłam alkohol.)
 3. oszukańczy, nieuczciwy potocznie
  His cross behaviour will not be forgotten. (Jego nieuczciwe postępowanie nie zostanie zapomniane.)
  He made a cross transaction. (On dokonał nieuczciwej transakcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dośrodkowanie [policzalny]
  What a centre! (Co za dośrodkowanie!)
  His crosses are spot-on. (Jego dośrodkowania są bezbłędne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dośrodkować
  John centres the ball with an amazing accuracy. (John dośrodkowuje piłkę z niesamowitą dokładnością.)
  My coach taught me how to centre. (Mój trener nauczył mnie dośrodkowywać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. znak krzyża (przy żegnaniu się)
  They recognized each other by the cross. (Oni poznali się po znaku krzyża.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. udaremniać czyjeś plany, psuć komuś szyki, wchodzić komuś w drogę slang
  You better not cross me. (Lepiej żebyś nie wchodził mi w drogę.)
  The hero crossed the villain. (Bohater popsuł złoczyńcy szyki.)
czasownik
 1. przeżegnać się (np. w kościele)
  I cross myself every time I walk by a church. (Żegnam się za każdym razem, gdy przechodzę obok kościoła.)
  They crossed themselves and went out of the church. (Oni przeżegnali się i wyszli z kościoła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. przeżegnać się

Powiązane zwroty — "cross"

przymiotnik
przysłówek
cross-legged = po turecku (siedzenie ze skrzyżowanymi nogami)
rzeczownik
czasownik
idiom
inne
phrasal verb
inne
kolokacje

podobne do "cross" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cross" po polsku

rzeczownik