"przeżegnać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeżegnać się" po polsku

przeżegnać się

czasownik
  1. cross yourself
    • przeżegnać się (np. w kościele)
      I cross myself every time I walk by a church. (Żegnam się za każdym razem, gdy przechodzę obok kościoła.)
      They crossed themselves and went out of the church. (Oni przeżegnali się i wyszli z kościoła.)
idiom
  1. cross oneself  

powered by  eTutor logo