krzyż

cross

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She is an atheist so she doesn't have a cross at home. = Ona jest ateistką, więc nie ma w domu krzyża.