"skreślenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skreślenie" po polsku

skreślenie

rzeczownik
 1. cross , ****
  • skreślenie (oznaczenie, że coś jest niepoprawne) British English [COUNTABLE]
   She's put a cross on the answers she knew were incorrect. (Ona skreśliła odpowiedzi o których wiedziała, że są niepoprawne.)
   My essay had many red crosses. (Mój esej miał wiele czerwonych skreśleń.)
 2. expunging
 3. crossing out  
 4. expunction
czasownik
 1. scratch **
 2. expunge
czasownik
 1. remove ****
phrasal verb
 1. strike off

powered by  eTutor logo