"wykreślać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykreślać" po polsku

czasownik
 1. delete * , del (skrót) **
  • kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy) [TRANSITIVE]
   Her part was deleted in the final cut of the movie. (Jej kwestia została usunięta podczas ostatniego montażu filmu.)
czasownik
 1. scratch **
 2. expunge
 3. cross something out
phrasal verb
 1. scratch out  
  to cross out
  You should scratch out any sentence that is unnecessary. (Powinnaś wykreślić każde zdanie, które jest zbędne.)
 2. cross off

"wykreślać" — Słownik kolokacji angielskich

strike off kolokacja
 1. strike czasownik + off particle = wykreślać, skreślać
  Bardzo silna kolokacja

  Then he sat down and his head was struck off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo