MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"wykreślić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykreślić" po polsku

wykreślić

czasownik
 1. scratch **
 2. expunge
 3. cross something out
 4. overscore
  • wykreślić (kreśląc linie na czymś)
phrasal verb
 1. scratch out  
  to cross out
  You should scratch out any sentence that is unnecessary. (Powinnaś wykreślić każde zdanie, które jest zbędne.)
 2. cross off

"wykreślić" — Słownik kolokacji angielskich

scratch out kolokacja
 1. scratch czasownik + out particle = wykreślić
  Bardzo silna kolokacja

  The kid comes up, and we scratch out one run for him.

  Podobne kolokacje:
cross off kolokacja
 1. cross czasownik + off particle = wykreślić (np. z listy)
  Bardzo silna kolokacja

  Try to cross off at least a few items a day.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo