"oddalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalać" po polsku — Słownik angielsko-polski

oddalać

czasownik
 1. avert *
 2. remove ****
  • skreślać, uchylać, oddalać (np. wniosek) [TRANSITIVE]
   The court removed my application. (Sąd oddalił mój wniosek.)
   This law has been removed 5 years ago. (To prawo zostało uchylone 5 lat temu.)
 3. wean
 4. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 5. spean
phrasal verb
 1. stave something off
phrasal verb
 1. pull out **
 2. drift away  
  to move away from
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away