"oddalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalać" po polsku

oddalać

czasownik
 1. avert *
 2. remove ****
  • skreślać, uchylać, oddalać (np. wniosek) [przechodni]
   The court removed my application. (Sąd oddalił mój wniosek.)
   This law has been removed 5 years ago. (To prawo zostało uchylone 5 lat temu.)
 3. wean
 4. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 5. pinch *
 6. spean ScoE
phrasal verb
 1. stave something off
phrasal verb
 1. pull out **
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [nieprzechodni]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away