"zapobiegać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapobiegać" po polsku

zapobiegać

obrazek do "avoid" po polsku
czasownik
 1. avoid ****
  • zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa) [przechodni]
   As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster. (Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.)
   He somehow managed to avoid the accident because he's a great driver. (Jakoś udało mu się uniknąć wypadku, bo jest świetnym kierowcą.)
 2. prevent ****
  • zapobiegać, uniemożliwiać [przechodni]
   to stop something from happening
   Taking vitamins prevents various diseases. (Branie witamin zapobiega różnym chorobom.)
   We've prevented a big disaster. (Zapobiegliśmy dużej katastrofie.)
   They couldn't do anything to prevent the problem. (Oni nie mogli nic zrobić, żeby zapobiec problemowi.)
 3. avert *
 4. preclude *
 5. counteract
 6. forestall  
 7. pre-empt , preempt
phrasal verb
 1. head something off  
  They headed off a terrorist attack. (Oni zapobiegli atakowi terrorystycznemu.)
 2. ward something off , ward off
czasownik
 1. prevent from
phrasal verb
 1. choke off something

Powiązane zwroty — "zapobiegać"

rzeczownik
przymiotnik
zapobiegawczy = proactive +4 znaczenia
zapobiegliwy = thrifty +6 znaczeń
przysłówek
czasownik
inne
idiom