TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zapobieganie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapobieganie" po polsku

zapobieganie

rzeczownik
 1. prevention **
  • zapobieganie, prewencja [niepoliczalny]
   Crime prevention is every policeman's duty. (Zapobieganie przestępstwom jest obowiązkiem każdego policjanta.)
   Fire alarms are an important part of fire prevention. (Alarmy przeciwpożarowe są ważną częścią zapobiegania pożarom.)
 2. preventing  
 3. counteracting
 4. precluding
 5. preclusion  
 6. forestalling  
 7. forestallment  
 8. preempting
obrazek do "avoid" po polsku
czasownik
 1. avoid ****
  • zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa) [przechodni]
   As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster. (Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.)
   He somehow managed to avoid the accident because he's a great driver. (Jakoś udało mu się uniknąć wypadku, bo jest świetnym kierowcą.)
 2. prevent ****
  • zapobiegać, uniemożliwiać [przechodni]
   to stop something from happening
   Taking vitamins prevents various diseases. (Branie witamin zapobiega różnym chorobom.)
   We've prevented a big disaster. (Zapobiegliśmy dużej katastrofie.)
   They couldn't do anything to prevent the problem. (Oni nie mogli nic zrobić, żeby zapobiec problemowi.)
 3. avert *
 4. preclude *
 5. counteract
 6. forestall  
 7. pre-empt , preempt
phrasal verb
 1. head something off  
  They headed off a terrorist attack. (Oni zapobiegli atakowi terrorystycznemu.)
 2. ward something off , ward off
czasownik
 1. prevent from
phrasal verb
 1. choke off something

Powiązane zwroty — "zapobieganie"

przymiotnik
zapobiegawczy = proactive +4 znaczenia
zapobiegliwy = thrifty +6 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
inne
czasownik