"oddalać się od kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalać się od kogoś" po polsku

oddalać się od kogoś

phrasal verb
 1. walk away from somebody
 1. pull away from somebody
  • oddalać się od kogoś (emocjonalnie, społecznie), odsuwać się od kogoś (emocjonalnie, społecznie) [nieprzechodni]
   Kate started pulling away from him when she found out he had been cheating on her. (Kate zaczęła się od niego oddalać, kiedy się dowiedziała, że ten ją zdradzał.)
  • oddalać się od kogoś (w rywalizacji), prześcignąć kogoś (w rywalizacji) [nieprzechodni]
   After an hour of the game in which you have had an advantage over me, I'm finally pulling away from you! (Po godzinie gry, w której miałeś nade mną przewagę, w końcu cię prześcigam!)
phrasal verb
 1. drift apart
 2. grow apart

powered by  eTutor logo