"oddalanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalanie się" po polsku

oddalanie się

rzeczownik
 1. deflection
 2. receding
 3. slinking
 4. deflecting
 5. wandering
czasownik
 1. avert *
 2. remove ****
 3. wean
 4. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 5. pinch *
 6. spean
phrasal verb
 1. stave something off
phrasal verb
 1. pull out **
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away

Powiązane zwroty — "oddalanie się"

rzeczownik
dal = distance +2 znaczenia
oddalenie = way +3 znaczenia
przymiotnik
dalszy = further +8 znaczeń
daleki = far +5 znaczeń
oddalony = outlying +1 znaczenie
przysłówek
phrasal verb

powered by  eTutor logo