"odsuwać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odsuwać się" po polsku

odsuwać się

phrasal verb
 1. get along AmE *
 2. move along
idiom
 1. edge away
 1. pull away from somebody
  • odsuwać się (fizycznie) [nieprzechodni]
   When he leaned forward to kiss her, she pulled away. (Kiedy on pochylił się, żeby ją pocałować, ona się odsunęła.)
   Pull away from me, I'm carrying a bowl full of hot water! (Odsuń się ode mnie, niosę miskę pełną gorącej wody!)
czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [przechodni]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
 2. recoil
 3. undraw
phrasal verb
 1. draw apart  
phrasal verb
 1. do somebody out of something
  • odsunąć kogoś (np. od jego pracy)
   My boss did me out of my duties because he found a better worker. (Mój szef odsunął mnie od obowiązków, bo znalazł lepszego pracownika.)
   The teacher wants to do you out of the project - prove her that you can do it. (Nauczyciel chce odsunąć cię od projektu - udowodnij mu, że potrafisz to zrobić.)
 2. freeze somebody out
phrasal verb
 1. step back * , step back from something
  • odsunąć się (od kogoś lub czegoś)
   I think we should step back from the train tracks. (Myślę, że powinniśmy się odsunąć od torów.)
   Tell them to step back or this man will die! (Powiedz im, żeby się odsunęli albo ten człowiek umrze!)
 2. move away *  
  Put your hands on your head and move away from the door. (Połóż ręce na głowie i odsuń się od drzwi.)
  Move away, I want to get in my room. (Odsuń się, chcę się dostać do mojego pokoju.)
 3. stand back
czasownik
 1. cringe

"odsuwać się" — Słownik kolokacji angielskich

edge away kolokacja
 1. edge czasownik + away przysłówek = oddalać się, odchodzić, odsuwać się
  Zwykła kolokacja

  Then he edged away to let the ship show itself off.

  Podobne kolokacje:
drifted apart kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift apart
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsuwać się
 1. drift czasownik + apart przysłówek
  Luźna kolokacja

  They were close friends who'd drifted apart over the years.