"draw apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw apart" po angielsku — Słownik polsko-angielski

draw apart

idiom
  1. oderwać się od siebie, rozdzielić się
phrasal verb
  1. odsunąć

"draw apart" — Słownik kolokacji angielskich

draw apart kolokacja
  1. draw czasownik + apart przysłówek = oderwać się od siebie, rozdzielić się
    Zwykła kolokacja

    They drew apart, and both turned to face the king.

    Podobne kolokacje: