"odsuwać na bok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odsuwać na bok" po polsku

odsuwać na bok

phrasal verb
 1. brush aside  
  My children brushed me aside. (Moje dzieci odsunęły mnie na bok.)
  I can't brush aside my concerns. (Nie mogę odsunąć na bok moich obaw.)
 2. draw aside

"odsuwać na bok" — Słownik kolokacji angielskich

draw aside kolokacja
 1. draw czasownik + aside przysłówek = odciągać na bok, odsuwać na bok
  Bardzo silna kolokacja

  He drew aside to let her pass into the room.

brush aside kolokacja
 1. brush czasownik + aside przysłówek = odsuwać na bok
  Bardzo silna kolokacja

  She brushed aside his hand and took up her own cause.