"odciągać na bok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odciągać na bok" po polsku — Słownik angielsko-polski

odciągać na bok

phrasal verb
  1. draw aside

"odciągać na bok" — Słownik kolokacji angielskich

draw aside kolokacja
  1. draw czasownik + aside przysłówek = odciągać na bok, odsuwać na bok
    Bardzo silna kolokacja

    He drew aside to let her pass into the room.

    Podobne kolokacje: