"lightly brush" — Słownik kolokacji angielskich

lightly brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekko szczotka
  1. brush czasownik + lightly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But it is an opportunity that shouldn't be lightly brushed aside.

    Podobne kolokacje: