Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lightly brush" — Słownik kolokacji angielskich

lightly brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekko szczotka
  1. brush czasownik + lightly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Lightly brush the top with some of the remaining olive oil.

powered by  eTutor logo