"taken lightly" — Słownik kolokacji angielskich

taken lightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potraktowany niepoważnie
  1. take czasownik + lightly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The decision to go use military force, he said, had not been taken lightly.

    Podobne kolokacje: