BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"cofnąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cofnąć się" po polsku

cofnąć się

czasownik
 1. recoil
  • cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
   She recoiled in horror. (Ona odskoczyła z przerażeniem.)
 2. duck back  
 3. backspace
 4. regrade
phrasal verb
 1. stand back
 2. draw back
  • cofnąć się, cofać się
   She drew back when I leaned in to kiss her. (Ona się cofnęła, kiedy pochyliłem się, aby ją pocałować.)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. reverse British English *** , back up American English *
  • cofać (pojazdem) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
   You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
   I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
   She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
   You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)
 3. run something back , run back something *
 4. recall ****
  • cofać (obietnicę, dane słowo) [TRANSITIVE]
   I never recall my promises. (Nigdy nie cofam moich obietnic.)
   You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now. (Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.)
 5. regress
 6. rewind
  • przewijać do tyłu, cofać
   Could you please rewind it? I want to see it again. (Możesz cofnąć? Chcę zobaczyć to jeszcze raz.)
   He rewound the tape and erased the record. (On przewinął taśmę do tyłu i skasował nagranie.)
 7. retract
 8. withdraw **
  • cofać (np. rękę, ramię) [TRANSITIVE]
   She reached for my hand but I withdrew it and went out of the room. (Ona sięgnęła po moją rękę, ale ją cofnąłem i wyszedłem z pokoju.)
   Don't withdraw your hand, he only wants to touch you. (Nie cofaj ręki, on tylko chce cię dotknąć.)
 9. recant
 10. rew
 11. disaffirm
 12. unspeak
 13. undo *
  • cofać (akcję wykonaną w programie komputerowym) technical
   The "undo" option reverts the last change done to the document. (Opcja "cofnij" przywraca ostatnią zmianę dokonaną w dokumencie.)
phrasal verb
 1. take something back * , także: take back something
 1. revoke something
czasownik
 1. cancel **
 2. undo *
 3. withhold *
 4. countermand
 5. retrude
 6. disattach
 7. decondition
phrasal verb
 1. get back ***
 2. fall back *
 3. move backwards  
 4. cast back
czasownik
 1. move back *  
 2. back away *
 3. resolve ***
 4. wince *
 5. backtrack
 6. recede *
 7. retrograde  
 8. reflux
 9. retrogress   formal
 1. fall astern  

Powiązane zwroty — "cofnąć się"

czasownik
rzeczownik
wycofanie = withdrawal +4 znaczenia
cofanie = regression +5 znaczeń
wycofanie się = retreat +1 znaczenie
phrasal verb
wycofać się = walk away +9 znaczeń
idiom

"cofnąć się" — Słownik kolokacji angielskich

draw back kolokacja
 1. draw czasownik + back particle = cofnąć się, cofać się
  Bardzo silna kolokacja

  In doing this, the company hopes to draw back some of the community that has been lost over the years.

  Podobne kolokacje:
stand back kolokacja
 1. stand czasownik + back particle = cofnąć się, odsunąć się (od czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  Now is a good time to stand back in admiration.

  Podobne kolokacje:
backed away kolokacja
Popularniejsza odmiana: back away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cofnąć się
 1. back czasownik + away przysłówek
  Zwykła kolokacja

  He backed away, turned and went out after the others.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo