"drift slowly" — Słownik kolokacji angielskich

drift slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wolno
  1. drift czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They broke apart and drifted away from each other slowly.

    Podobne kolokacje: