"pośpiesznie oddalać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pośpiesznie oddalać się" po polsku

pośpiesznie oddalać się

phrasal verb
  1. take off **  
  2. speed off  

"pośpiesznie oddalać się" — Słownik kolokacji angielskich

speed off kolokacja
  1. speed czasownik + off particle = pośpiesznie oddalać się
    Bardzo silna kolokacja

    Though they should be in no hurry to speed this one off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo