BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"oddalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalenie" po polsku

oddalenie

rzeczownik
 1. way *****
  • odległość, oddalenie [SINGULAR]
   The way between you and me is long. (Odległość pomiędzy tobą a mną jest duża.)
   What is the way between the Sun and the Earth? (Jaka jest odległość pomiędzy Słońcem a Ziemią?)
 2. remoteness
 3. remove ****
 4. remotion  
czasownik
 1. avert *
czasownik
 1. remove ****
 2. wean
 3. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 4. pinch *
 5. spean
phrasal verb
 1. stave something off
phrasal verb
 1. pull out **
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away

powered by  eTutor logo