"oddalić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

oddalić się

phrasal verb
 1. pull out **
  • wycofać się, oddalić się
   When will our soldiers pull out of Afghanistan? (Kiedy nasi żołnierze wycofają się z Afganistanu?)
   They decided to pull out of the negotiations. (Oni zdecydowali się wycofać z negocjacji.)
 2. drift away  
  to move away from
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. avert *
czasownik
 1. remove ****
 2. wean
 3. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 4. spean
phrasal verb
 1. stave something off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away

Powiązane zwroty — "oddalić się"

przymiotnik
dalszy = further +8 znaczeń
oddalony = outlying +1 znaczenie
przysłówek
rzeczownik
dal = distance +2 znaczenia
oddalenie = way +1 znaczenie

"oddalić się" — Słownik kolokacji angielskich

drift away kolokacja
 1. drift czasownik + away przysłówek = oddalić się
  Bardzo silna kolokacja

  But after the others had drifted away and only one Blood was left, the talk got more personal.

  Podobne kolokacje:
retired to kolokacja
Popularniejsza odmiana: retire to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalić się
 1. retire czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The house in order, the three women retired to the living room.

  Podobne kolokacje:
stepped away kolokacja
Popularniejsza odmiana: step away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalić się
 1. step czasownik + away przysłówek
  Luźna kolokacja

  But I can't step away and let you take over.

  Podobne kolokacje: