"oddalić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalić się" po polsku

oddalić się

phrasal verb
 1. pull out **
  • wycofać się, oddalić się
   When will our soldiers pull out of Afghanistan? (Kiedy nasi żołnierze wycofają się z Afganistanu?)
   They decided to pull out of the negotiations. (Oni zdecydowali się wycofać z negocjacji.)
czasownik
 1. betake oneself off
czasownik
 1. avert *
czasownik
 1. remove ****
 2. wean
 3. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 4. pinch *
 5. spean
phrasal verb
 1. stave something off
czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away

Powiązane zwroty — "oddalić się"

przymiotnik
dalszy = further +8 znaczeń
oddalony = outlying +1 znaczenie
przysłówek
rzeczownik
dal = distance +2 znaczenia
oddalenie = way +2 znaczenia
phrasal verb

"oddalić się" — Słownik kolokacji angielskich

retired to kolokacja
Popularniejsza odmiana: retire to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalić się
 1. retire czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The house in order, the three women retired to the living room.

  Podobne kolokacje:
stepped away kolokacja
Popularniejsza odmiana: step away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalić się
 1. step czasownik + away przysłówek
  Luźna kolokacja

  But I can't step away and let you take over.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo