"step away" — Słownik kolokacji angielskich

step away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok daleko
  1. step czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But I can't step away and let you take over.

    Podobne kolokacje: