"stepped away" — Słownik kolokacji angielskich

stepped away kolokacja
Popularniejsza odmiana: step away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalić się
  1. step czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    But I can't step away and let you take over.

    Podobne kolokacje: