ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stress something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stress something" po angielsku

stress something ****

czasownik
 1. podkreślić coś, zaakcentować coś
  He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
  She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
  How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
obrazek do "stress" po polsku
czasownik
 1. akcentować, kłaść akcent (wypowiadając słowo, zdanie) [przechodni]
  The word "hamburger" is stressed on the first syllable. (W wyrazie "hamburger" akcent pada na pierwszą sylabę.)
  How should this word be stressed? (Gdzie pada akcent w tym słowie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. stres, napięcie [policzalny lub niepoliczalny]
  Yoga is excellent for relieving stress. (Joga jest świetna na łagodzenie stresu.)
  She was in so much stress that she didn't even eat her breakfast. (Ona była w takim napięciu, że nawet nie zjadła swojego śniadania.)
 2. nacisk, ciśnienie, naprężenie [policzalny lub niepoliczalny]
  I'm experiencing a great amount of stress at work lately. (Ostatnio doświadczam w pracy dużego nacisku.)
  He lays stress on proper grammar. (On kładzie nacisk na poprawną gramatykę.)
 3. akcent [niepoliczalny]
  Put the stress on the second syllable. (Zaakcentuj drugą sylabę.)
  In this language stress is always put on the last syllable. (W tym języku akcent zawsze pada na ostatnią sylabę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo