"zaakcentować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaakcentować coś" po polsku

zaakcentować coś

czasownik
 1. stress something ****
  • podkreślić coś, zaakcentować coś
   He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
   She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
   How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
idiom
 1. make a point of something
czasownik
 1. accent , **

Powiązane zwroty — "zaakcentować coś"

rzeczownik
akcent = accent +4 znaczenia
akcentowanie = stressing +1 znaczenie
czasownik
akcentować = stress +2 znaczenia

powered by  eTutor logo