Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"pomiędzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomiędzy" po polsku

pomiędzy

obrazek do "between" po polsku obrazek do "among" po polsku
przyimek
 1. between ***** , in between *
  • pomiędzy, między
   He is sitting between them. (On siedzi pomiędzy nimi.)
   Eating between meals isn't healthy. (Jedzenie między posiłkami nie jest zdrowe.)
   Let's meet between 6pm and 7pm. (Spotkajmy się między 6 a 7 po południu.)
   This lucky John is sitting between Mary and Kate. (Ten farciarz, John, siedzi między Mary i Kate.)
   I have to decide between Warsaw, Cracow and Wrocław. (Muszę zdecydować pomiędzy Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.)
 2. among ***** , także: amongst BrE * , także: mongst termin literacki
  • między, pomiędzy
   She was the only woman among 50 men. (Ona była jedyną kobietą pomiędzy 50 mężczyznami.)
   Among other things, I have to buy some oranges and clean the house. (Między innymi, muszę kupić kilka pomarańczy i posprzątać dom.)
   You should sort it out among yourselves. (Powinniście załatwić to między sobą.)
   link synonim: amid
 3. amid oficjalnie ** , amidst termin literacki
  • wśród, pośród, pomiędzy
   He paused amid the general smiling expectancy. (On zrobił przerwę pośród ogólnego, pełnego uśmiechów oczekiwania.)
   Jenny lay amid the pile of cushions, in a deep sleep. (Jenny leżała pośród sterty poduszek, w głębokim śnie.)
   Amidst tears she told me some of the details of the capture. (Ona powiedziała mi pośród łez o szczegółach porwania.)
   link synonim: among
 4. betwixt and between , także: betwixt dawne użycie , także: atwixt dialekt
 5. tween
prefiks
 1. cross-  
przysłówek
 1. twixt   dawne użycie

Powiązane zwroty — "pomiędzy"

rzeczownik
życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) = life
granica (pomiędzy krajami) = frontier
różnica (pomiędzy wielkościami) = difference , także: diff potocznie +1 znaczenie
porozumienie (pomiędzy państwami) = treaty
kąt (pomiędzy czymś a czymś) = angle
odstęp (pomiędzy czymś a czymś) = space
kontrast (różnica pomiędzy dwiema rzeczami) = contrast
rozłam (różnica pomiędzy osobami, grupami) = gulf
mostek (pomiędzy szkłami w okularach) = bridge
połączenie (pomiędzy różnymi stacjami lub wozem transmisyjnym a studiem) = feed
olimpiada (okres pomiędzy kolejnymi igrzyskami olimpijskimi) = Olympiad
rozbieżność (pomiędzy ceną produktu a tym, ile zwykłe kosztuje lub jak szacowano) = variance
wiata (pomiędzy budynkami) = breezeway
różnica czasu (pomiędzy strefami czasowymi) = time difference
wymiana zawodników (pomiędzy drużynami) = trade
podział (czegoś pomiędzy kilka osób) = share-out BrE
wzajemna fascynacja (pomiędzy ludźmi) = chemistry
rozstaw (czyli odległość pomiędzy źródłem sygnału sondującego, a jego odbiornikiem) = offset
czasownik
przymiotnik
bezpośredni (z niczym pomiędzy) = direct
mieszany (pomiędzy rasami) = interracial
prefiks
Zobacz także: między nami