"odstęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odstęp" po polsku

odstęp

Connect space bar. That's it.
rzeczownik
 1. gap ***
  • przerwa, odstęp, szpara [COUNTABLE]
   He managed to get through the gap in the fence. (Udało mu się przejść przez szparę w płocie.)
   She has a gap between her front teeth. (Ona ma szparę pomiędzy przednimi zębami.)
   link synonim: breck
   zobacz także: space
 2. space *****
  • przestrzeń, odstęp (pomiędzy czymś a czymś) [COUNTABLE]
   Park the car in this space between the red car and the black one. (Zaparkuj samochód w tej przestrzeni pomiędzy czerwonym i czarnym samochodem.)
   There is a huge space between my house and my neighbour's garage. (Pomiędzy moim domem a garażem mojego sąsiada jest spory odstęp.)
   He left a narrow space between strawberry plants. (On zostawił wąski odstęp między sadzonkami truskawek.)
   zobacz także: gap
  • odstęp, spacja (w pisowni) [COUNTABLE]
   You forgot to make a space between these two words. (Zapomniałeś o zrobieniu odstępu pomiędzy tymi dwoma słowami.)
   He always puts spaces between a word and a comma. (On zawsze daje spacje pomiędzy słowem a przecinkiem.)
 3. interval **
  • przerwa, odstęp [COUNTABLE]
   We only have five minutes before the teacher's interval ends. (Mamy tylko pięć minut zanim nauczyciel skończy przerwę.)
 4. spacing
 5. clearance , clearage   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 6. indention
 7. interspace
  • odstęp (w czasie lub przestrzeni)
 8. distance of time  
 9. diastem
 10. lacune

powered by  eTutor logo