space = odstęp, spacja (w pisowni)

Connect space bar. That's it.

Źródło: http://www.laptoprepair101.com/laptop/2007/03/20/key-fell-off-keyboard/

odstęp, spacja (w pisowni)

space = odstęp, spacja (w pisowni)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You forgot to make a space between these two words. = Zapomniałeś o zrobieniu odstępu pomiędzy tymi dwoma słowami.