"między" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "między" po polsku

między

przyimek
 1. between ***** , in between *
  • pomiędzy, między
   He is sitting between them. (On siedzi pomiędzy nimi.)
   Eating between meals isn't healthy. (Jedzenie między posiłkami nie jest zdrowe.)
   Let's meet between 6pm and 7pm. (Spotkajmy się między 6 a 7 po południu.)
   This lucky John is sitting between Mary and Kate. (Ten farciarz, John, siedzi między Mary i Kate.)
   I have to decide between Warsaw, Cracow and Wrocław. (Muszę zdecydować pomiędzy Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.)
 2. among ***** , także: amongst British English * , także: mongst literary
  • między, pomiędzy
   She was the only woman among 50 men. (Ona była jedyną kobietą pomiędzy 50 mężczyznami.)
   Among other things, I have to buy some oranges and clean the house. (Między innymi, muszę kupić kilka pomarańczy i posprzątać dom.)
   You should sort it out among yourselves. (Powinniście załatwić to między sobą.)
   link synonim: amid
 3. betwixt and between , także: betwixt old use , także: atwixt dialect
 1. among ourselves  
idiom
 1. between you and me and the bedpost , between you and me and the lamppost
 1. between you and me , between ourselves spoken
 2. entre nous

Powiązane zwroty — "między"

rzeczownik
granica (między dwoma państwami) = border +2 znaczenia
język (używany do komunikacji między ludźmi) = language , lang. (skrót)
przerwa (między czymś a czymś) = crack +1 znaczenie
więź (między ludźmi) = bond
proporcja (między dwoma liczbami) = ratio
dzień (między świtaniem a zachodem słońca) = daytime
ton (odległość między dźwiękami na klawiaturze pianina) = tone British English , step American English
pokój (np. między dwoma krajami) = peace
bitwa (spór między dwoma grupami ludzi) = battle
bliskość (między dwiema osobami) = intimacy
zdarzenie (wynik oddziaływań podstawowych między cząstkami) = event
przepaść (między dwiema rzeczami, ludźmi) = gap
niezgoda (między ludźmi) = disagreement
związek (między dwiema rzeczami) = relatedness +1 znaczenie
przesiadka (np. między pociągami) = change , transfer
napięcie (napięte stosunki, np. między krajami) = tension
uzgodnienia (między pokłóconymi stronami) = accommodation
połączenie (np. między dwoma komputerami) = connection
pogranicze (między dwoma państwami) = borderline
odstęp (między wyrazami) = spacing
rozłam (między krajami) = secession
iskra (w kontekście relacji między ludźmi) = spark
luz (między częściami maszyny) = backlash
pojednanie (np. między krajami) = reconciliation
różnica (między dwiema pozornie zgodnie rzeczami, np. między teorią a praktyką) formal = disjunction formal , disjuncture formal +1 znaczenie
więzadło (wzmacniające połączenia między kośćmi) = ligament , ligamentum latin
łącznik (między kimś lub czymś) = conduit
przejście (np. między rzędami krzeseł w kinie) = aisle
opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi) = latency
zagłębienie (między falami) = trough
linia (przenośnie, np. między pracą a zabawą) = line
czasownik
podzielić (coś między sobą) = split , split up
zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) = upset
przyimek
pomiędzy = amid formal , amidst literary +1 znaczenie
prefiks
przysłówek

powered by  eTutor logo