"między nami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "między nami" po polsku

między nami

 1. among ourselves  
idiom
 1. between you and me and the bedpost , between you and me and the lamppost
 1. between you and me , between ourselves spoken
  • między nami (np. "mówiąc między nami")
   Between you and me, I think it's not a good idea. (Mówiąc między nami, uważam, że to nie jest dobry pomysł.)
 2. entre nous
przyimek
 1. between ***** , in between *
  • pomiędzy, między
   He is sitting between them. (On siedzi pomiędzy nimi.)
   Eating between meals isn't healthy. (Jedzenie między posiłkami nie jest zdrowe.)
   Let's meet between 6pm and 7pm. (Spotkajmy się między 6 a 7 po południu.)
   This lucky John is sitting between Mary and Kate. (Ten farciarz, John, siedzi między Mary i Kate.)
   I have to decide between Warsaw, Cracow and Wrocław. (Muszę zdecydować pomiędzy Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.)
 2. among ***** , także: amongst British English * , także: mongst literary
  • między, pomiędzy
   She was the only woman among 50 men. (Ona była jedyną kobietą pomiędzy 50 mężczyznami.)
   Among other things, I have to buy some oranges and clean the house. (Między innymi, muszę kupić kilka pomarańczy i posprzątać dom.)
   You should sort it out among yourselves. (Powinniście załatwić to między sobą.)
   link synonim: amid
 3. betwixt and between , także: betwixt old use , także: atwixt dialect

Powiązane zwroty — "między nami"

przyimek
pomiędzy = amid formal , amidst literary +1 znaczenie
prefiks
przysłówek

powered by  eTutor logo