ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"amidst" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "amidst" po angielsku

przyimek
 1. wśród, pośród, pomiędzy
  He paused amid the general smiling expectancy. (On zrobił przerwę pośród ogólnego, pełnego uśmiechów oczekiwania.)
  Jenny lay amid the pile of cushions, in a deep sleep. (Jenny leżała pośród sterty poduszek, w głębokim śnie.)
  Amidst tears she told me some of the details of the capture. (Ona powiedziała mi pośród łez o szczegółach porwania.)
  link synonim: among
 2. podczas, w czasie, w atmosferze (np. strachu)
  The L-driver finished his exam amid tremendous pressure. (Kursant zakończył swój egzamin w atmosferze ogromnej presji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo