Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"pośród" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pośród" po polsku

pośród

obrazek do "among" po polsku
przyimek
 1. among ***** , także: amongst BrE * , także: mongst termin literacki
  • pośród, wśród
   They have a nice house among trees. (Oni mają ładny dom pośród drzew.)
   He's just one guy among many. (On jest tylko jednym facetem spośród wielu.)
   Is there anyone among them who can speak French? (Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku?)
 2. amid oficjalnie ** , amidst termin literacki
  • wśród, pośród, pomiędzy
   He paused amid the general smiling expectancy. (On zrobił przerwę pośród ogólnego, pełnego uśmiechów oczekiwania.)
   Jenny lay amid the pile of cushions, in a deep sleep. (Jenny leżała pośród sterty poduszek, w głębokim śnie.)
   Amidst tears she told me some of the details of the capture. (Ona powiedziała mi pośród łez o szczegółach porwania.)
   link synonim: among
 3. round ****
  • do, pośród (np. otaczających ludzi)
 4. in *****
  • w, pośród
   In all that confusion, I forgot my briefcase. (Pośród całego tego zamieszania, zapomniałem aktówki.)
 5. midst **
  • w środku, pośród dawne użycie
   Boys and girls, we have a celebrity in our midst. (Chłopcy i dziewczyny, pośród nas jest gwiazda.)
 1. in the midst of