KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wśród" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wśród" po polsku

wśród

obrazek do "among" po polsku
przyimek
 1. among ***** , także: amongst British English * , także: mongst termin literacki
  • pośród, wśród
   They have a nice house among trees. (Oni mają ładny dom pośród drzew.)
   He's just one guy among many. (On jest tylko jednym facetem spośród wielu.)
   Is there anyone among them who can speak French? (Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku?)
 2. with ***** , w/ (skrót)
  • wśród, u
   Don't be shy, you're with friends. (Nie wstydź się, jesteś wśród przyjaciół.)
   I'll spend this Christmas with my family. (Spędzę te święta wśród rodziny.)
 3. amid oficjalnie ** , amidst termin literacki
  • wśród, pośród, pomiędzy
   He paused amid the general smiling expectancy. (On zrobił przerwę pośród ogólnego, pełnego uśmiechów oczekiwania.)
   Jenny lay amid the pile of cushions, in a deep sleep. (Jenny leżała pośród sterty poduszek, w głębokim śnie.)
   Amidst tears she told me some of the details of the capture. (Ona powiedziała mi pośród łez o szczegółach porwania.)
   link synonim: among

Powiązane zwroty — "wśród"

rzeczownik
środa = Wednesday , Wed. (skrót) +1 znaczenie
zajście (np. wśród kibiców w czasie meczu) = disturbance
fala (tworzenie się nielegalnej hierarchii wśród żołnierzy, żołnierze o krótszym stażu są podporządkowani żołnierzom o dłuższym stażu i są przez nich poniżani) = wave
świadek (najważniejsza rangą wśród druhen na weselu) = maid of honour British English , maid of honor American English
babcia (określenie stosowane wśród społeczności pochodzenia włoskiego) = nonna słowo zapożyczone
przymiotnik
środkowy = middle +11 znaczeń
skalny (żyjący na skałach lub wśród skał) = saxicoline
prefiks
środkowy = medi- +1 znaczenie
czasownik
idiom
inne

powered by  eTutor logo