"krążenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krążenie" po polsku

krążenie

rzeczownik
 1. circulation *
  • krążenie (krwi) [niepoliczalny]
   A little anger is good for the heart, the circulation, the skin. (Odrobina złości też jest dobra na skórę, na krążenie, na serce.)
 2. riding
 3. cruising
 4. circling
 5. circulating
  • krążenie, bycie w obiegu (np. o krwi, pieniądzach)
  • krążenie (np. wśród gości na przyjęciu)
czasownik
 1. circle , ***
  • krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
   I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)
   Does the sun circle around the Earth or the other way round? (Słońce krąży wokół Ziemi, czy jest na odwrót?)
   I could watch the fish circling in the fishbowl all day long. (Mogłem oglądać ryby krążące w akwarium przez cały dzień.)
 2. ride ****
 3. wheel ***
  • krążyć (np. ptak na niebie)
   I saw a spaceship wheeling above my house. (Widziałem krążący nad moim domem statek kosmiczny.)
   A seagull was wheeling in the sky. (Mewa krążyła po niebie.)
   The spaceship was wheeling in the sky, waiting for the right moment to attack. (Statek kosmiczny krążył po niebie, czekając na odpowiedni moment do ataku.)
   link synonim: rotate
 4. rumour British English , rumor American English **
  • krążyć (o pogłosce, plotce); mówić, że (o niepotwierdzonej informacji)
   It is rumoured that they are a couple. (Mówi się, że są parą.)
 5. cycle ***
 6. cruise **
  • krążyć, jeździć bez celu (np. samochodem) [przechodni/nieprzechodni]
   We cruised the city twice because we were bored. (Okrążyliśmy miasto dwa razy, ponieważ byliśmy znudzeni.)
   I just want to cruise and forget about my troubles. (Ja chcę tylko jeździć bez celu i zapomnieć o moich problemach.)
 7. circulate *
 8. rotate *
phrasal verb
 1. float around
idiom
 1. go round in circles
 2. do the rounds British English , go the rounds British English , make the rounds American English

Powiązane zwroty — "krążenie"

rzeczownik
przymiotnik
okrągły = round +7 znaczeń
phrasal verb
czasownik

powered by  eTutor logo