Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"okrążenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okrążenie" po polsku

okrążenie

rzeczownik
 1. circuit **   [policzalny]
  Perhaps we could make one more circuit and be off. (Być może moglibyśmy zrobić jeszcze jedno okrążenie zanim pójdziemy.)
  He was the fastest runner on the latest circuit. (On był najszybszym biegaczem na ostatnim okrążeniu.)
 2. lap **
  • okrążenie (wokół stadionu) [policzalny]
   There are two more laps to go in the race. (Zostały jeszcze dwa okrążenia w wyścigu.)
   This is his last lap. (To jest jego ostatnie okrążenie.)
 3. revolution ***
  • obrót, okrążenie [policzalny lub niepoliczalny]
   We observed the planet's revolution around the Sun. (Obserwowaliśmy obrót planety wokół Słońca.)
   It spins at 1000 revolutions per minute. (To kręci się z prędkością 1000 obrotów na minutę.)
   How long does it take him to make one full revolution around the stadium? (Ile czasu zajmuje mu wykonanie jednego pełnego okrążenia wokół stadionu?)
 4. encirclement
  • okrążenie, otoczenie (np. przez wojsko, armię)
 5. enveloping
 6. inarming
 7. enwheeling
czasownik
 1. ring ****
  • otaczać, okrążać (np. budynek) [przechodni]
   Antiterrorists ringed the building. (Antyterroryści otoczyli budynek.)
   The birds ringed the poor woman. (Ptaki okrążyły biedną kobietę.)
   Dark circles ringed his eyes. (Ciemne okręgi otaczały jego oczy.)
 2. round ****
  • okrążać, skręcać [przechodni]
   We rounded the town, but we weren't able to find you. (Okrążyliśmy miasto, ale nie byliśmy w stanie cię znaleźć.)
   You should round this building - the shop is right there. (Powinieneś okrążyć ten budynek - sklep jest właśnie tam.)
 3. skirt , **   [przechodni]
  I skirted the whole building but I didn't find a dustbin. (Okrążyłam cały budynek, ale nie znalazłam kontenera na śmieci.)
  You have to skirt the park, John must be there. (Musisz okrążyć park, John musi tam być.)
 4. encircle
 5. invest ***
  • okrążać (np. przez wojska) [przechodni]
   The enemy army invested us. (Okrążyło nas nieprzyjacielskie wojsko.)
   Our troops have to invest them. (Nasze oddziały muszą ich okrążyć.)
 6. envelop
 7. inarm
 8. enwheel
phrasal verb
 1. close round