PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"circle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "circle" po angielsku

circle , ***

obrazek do "circle" po polsku
rzeczownik
 1. koło, okrąg [policzalny]
  We sat in a circle around the bonfire. (Usiedliśmy w kole wokół ogniska.)
  He drew a circle on a piece of paper. (On narysował okrąg na kawałku papieru.)
 2. grono (ludzi), krąg (towarzyski) [policzalny]
  Mary and Tom move in completely different circles. (Mary i Tom obracają się w zupełnie innych kręgach.)
  She needs to widen her circle of friends. (Ona musi powiększyć swoje grono przyjaciół.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakreślać (np. poprawną odpowiedź) [przechodni]
  Listen to the recording and circle the correct answer. (Posłuchaj nagrania i zakreśl prawidłową odpowiedź.)
  He hesitated which answer to circle. (On wahał się, którą odpowiedź zakreślić.)
 2. krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
  I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)
  Does the sun circle around the Earth or the other way round? (Słońce krąży wokół Ziemi, czy jest na odwrót?)
  I could watch the fish circling in the fishbowl all day long. (Mogłem oglądać ryby krążące w akwarium przez cały dzień.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

circle BrE ***
balcony AmE *

Projects / Hybrid Reverberator Structure
rzeczownik
 1. balkon (w kinie, teatrze) [policzalny]
  We took the seats at the balcony in the cinema. (Wzięliśmy miejsca na balkonie w kinie.)
  I don't particularly like the view from the circle in the theatre. (Niespecjalnie lubię widok z balkonu w teatrze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "circle"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
czasownik
describe a circle = opisać, opisywać (np. koło, krzywą)
kolokacje