"circle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "circle" po angielsku

circle , ***

Circle
rzeczownik
 1. koło, okrąg [COUNTABLE]
  We sat in a circle around the bonfire. (Usiedliśmy w kole wokół ogniska.)
  He drew a circle on a piece of paper. (On narysował okrąg na kawałku papieru.)
 2. grono (ludzi), krąg (towarzyski) [COUNTABLE]
  Mary and Tom move in completely different circles. (Mary i Tom obracają się w zupełnie innych kręgach.)
  She needs to widen her circle of friends. (Ona musi powiększyć swoje grono przyjaciół.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakreślać (np. poprawną odpowiedź) [TRANSITIVE]
  Listen to the recording and circle the correct answer. (Posłuchaj nagrania i zakreśl prawidłową odpowiedź.)
  He hesitated which answer to circle. (On wahał się, którą odpowiedź zakreślić.)
 2. krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
  I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Projects / Hybrid Reverberator Structure
rzeczownik
 1. balkon (w kinie, teatrze) [COUNTABLE]
  We took the seats at the balcony in the cinema. (Wzięliśmy miejsca na balkonie w kinie.)
  I don't particularly like the view from the circle in the theatre. (Niespecjalnie lubię widok z balkonu w teatrze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "circle"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
czasownik
describe a circle = opisać, opisywać (np. koło, krzywą)
kolokacje

powered by  eTutor logo