"circle back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "circle back" po angielsku — Słownik polsko-angielski

circle back

phrasal verb
  1. powrócić, wrócić, zatoczyć koło

"circle back" — Słownik kolokacji angielskich

circle back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koło z powrotem
  1. circle czasownik + back particle
    Bardzo luźna kolokacja

    Finally tiring, it circled back a few times in smaller and smaller arcs until I slid him onto the wet sand; the chartreuse fly lodged securely in its pale, pink mouth.

    Podobne kolokacje: