"zajście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zajście" po polsku

zajście

rzeczownik
 1. incident ***
  • incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) [policzalny]
   There were many incidents which occurred at the demonstration. (Na demostracji miało miejsce wiele incydentów.)
   This terrible incident will not be forgotten. (Ten okropny wypadek nie zostanie zapomniany.)
 2. disturbance *
 3. ruction
obrazek do "set" po polsku
czasownik
 1. cloud *** , cloud over
  • zachmurzać się, zachodzić (np. łzami, o oczach)
   Her eyes clouded with tears when she finally came home. (Jej oczy zaszły łzami, kiedy w końcu przyjechała do domu.)
   My eyes clouded over almost immediately. (Moje oczy zaszły łzami prawie natychmiast.)
 2. set *****
  • zachodzić (o słońcu) [nieprzechodni]
   I love the moment when the sun sets. (Uwielbiam moment, gdy zachodzi słońce.)
   At what time does the Sun set today? (O której godzinie dzisiaj zachodzi słońce?)
   We watched the Sun set and drank wine. (Oglądaliśmy, jak zachodzi słońce i piliśmy wino.)
phrasal verb
 1. go in ***
 2. go down ***
phrasal verb
 1. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over

powered by  eTutor logo