zachodzić (o słońcu)

set

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

set = zachodzić (o słońcu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I love the moment when the sun sets. = Uwielbiam moment, gdy zachodzi słońce.