"zachodzić na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachodzić na coś" po polsku

zachodzić na coś

czasownik
  1. lap something **  
    My stay in Warsaw laps with yours, we can meet. (Mój pobyt w Warszawie zachodzi na twój, możemy się spotkać.)
    My English lesson laps over the PE class. (Moja lekcja angielskiego zachodzi na lekcję wf-u.)
  1. coincide with something *

powered by  eTutor logo