"lap something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lap something" po angielsku

lap something **

czasownik
 1. zachodzić na coś
  My stay in Warsaw laps with yours, we can meet. (Mój pobyt w Warszawie zachodzi na twój, możemy się spotkać.)
  My English lesson laps over the PE class. (Moja lekcja angielskiego zachodzi na lekcję wf-u.)
rzeczownik
 1. kolana, podołek [policzalny]
  The child sat on his mother's lap and listened to the story. (Dziecko usiadło na kolanach mamy i słuchało opowiadania.)
  My dog is sleeping on my lap. (Mój pies śpi na moich kolanach.)
 2. okrążenie (wokół stadionu) [policzalny]
  There are two more laps to go in the race. (Zostały jeszcze dwa okrążenia w wyścigu.)
  This is his last lap. (To jest jego ostatnie okrążenie.)
 3. etap (np. podróży) [policzalny]
  This is the hardest lap of the journey. (To jest najcięższy etap podróży.)
  The next lap of the meeting is going to last for an hour. (Następny etap spotkania będzie trwał godzinę.)
 4. plusk, chlupot (delikatny, np. fal o skały)
  He jumped into the pool with a loud lap. (Wskoczył do basenu z głośnym pluskiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dublować, zdublować (np. samochód, współzawodnika)
  He was so fast that he lapped his rivals. (On był tak szybki, że zdublował swoich rywali.)
  If somebody laps you, give him way. (Jeśli ktoś cię dubluje, ustąp mu pierwszeństwa.)
 2. owinąć, owijać (np. kolano)
  I lapped my knee with a bandage. (Owinąłem kolano bandażem.)
  Your elbow is bleeding, you should lap it! (Twój łokieć krwawi, powinieneś go owinąć!)
 3. zrobić okrążenie
  I lapped the entire playing field. (Zrobiłem okrążenie całego boiska.)
  If you lap, you will be rewarded. (Jeśli zrobisz okrążenie, zostaniesz nagrodzony.)
 4. wychłeptać (np. wodę, mleko)
  The cat lapped up the milk very fast. (Kot wychłeptał mleko bardzo szybko.)
  It's so hot that my dog lapped a big bowl of water. (Jest tak gorąco, że mój pies wychłeptał dużą miskę wody.)
 5. chlupotać, zachlupotać, pluskać
  The waves lapped against the side of the boat. (Fale chlupotały o bok łódki.)
  Water lapped in my shoes. (Woda chlupotała w moich butach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "lap something"

idiom
phrasal verb
rzeczownik

powered by  eTutor logo