PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"etap" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "etap" po polsku

etap

rzeczownik
 1. phase ***
  • etap, faza, stadium [COUNTABLE]
   We went through all the phases in a relationship and now it's time to marry. (Przeszliśmy przez wszystkie fazy w związku i teraz czas, żeby się ożenić.)
   This is the final phase of the disease, but there is the chance that your dad will recover. (To jest ostatnia faza choroby, ale istnieje szansa, że Twój tata wyzdrowieje.)
 2. stage ****
  • etap, faza [COUNTABLE]
   We all grow up at some stage of our life. (Wszyscy dorastamy na jakimś etapie naszego życia.)
   At this stage of your life you should at least have a wife. (Na tym etapie swojego życia powinieneś przynajmniej mieć żonę.)
 3. step *****
  • poziom, etap [COUNTABLE]
   The interview will be conducted in three steps. (Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w trzech etapach.)
   Which step is next? (Jaki poziom jest następny?)
 4. lap **
  • etap (np. podróży) [COUNTABLE]
   This is the hardest lap of the journey. (To jest najcięższy etap podróży.)
   The next lap of the meeting is going to last for an hour. (Następny etap spotkania będzie trwał godzinę.)
 5. leg ****
  • odcinek, etap (np. podróży) [COUNTABLE]
   The first leg of my journey to China ended. (Zakończył się pierwszy etap mojej podróży do Chin.)
   She's on the last leg of her journey to Paris. (Ona jest na ostatnim etapie swojej podróży do Paryża.)
 6. phasis

Powiązane zwroty — "etap"

czasownik
osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) = reach
przymiotnik
końcowy (np. etap pracy) = closing
przejściowy (np. etap) = transitional , także: transitionary
eliminacyjny (np. etap) = preliminary , prelim (skrót)
pośredni (np. forma, etap, krok) = intermediate
rzeczownik
oświecenie (finalny etap wiary w Buddyźmie i Hindu) = enlightenment
siewka (etap rozwoju rośliny) = seedling
terminacja (końcowy etap translacji) = termination
ostatni etap = the final leg +1 znaczenie
zagnieżdżenie (pierwszy etap rozwijającej się ciąży u ssaków) = implantation
wersja na brudno (pierwszy etap pisania np. eseju) = rough draft
osiąganie (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) = reaching

powered by  eTutor logo