"kluczowy etap" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kluczowy etap" po polsku

kluczowy etap

rzeczownik
 1. milestone British English * , milepost American English
  • kamień milowy (ważny punkt), kluczowy etap
   an event or action which is the achievement of an important step on the way to reaching a goal
   The September elections are widely seen as a milestone for the future of the country. (Wrześniowe wybory są szeroko postrzegane jako kamień milowy na drodze ku przyszłości tego kraju.)
   That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia. (Układ ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią.)

"kluczowy etap" — Słownik kolokacji angielskich

critical stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy etap
 1. critical przymiotnik + stage rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "Our door will continue to be open, but we are now at a critical stage in the appropriations process."

  Podobne kolokacje:
critical phase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy etap
 1. critical przymiotnik + phase rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  It was almost time to begin the mission's most critical phase.

  Podobne kolokacje:
key stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy etap
 1. key przymiotnik + stage rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The school had a new building for the key stage 1 children which was open in late 2003 to replace a 50-year old block.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo